Generalinė Konvencija— Kaunas 2006 Metai

Nuotraukų galerija iš konvencijos Kaune 2006-06-23,24,25

Pirmoji diena 2006 m. birželio 23 d.

Manos tekstas birželio 23 dienai – O pasėtasis geroje žemėje - tas, kuris girdi ir supranta žodį; tas neša vaisių: kas duoda šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą - Mt 13:23.


Antroji diena 2006 m. birželio 24 d.

Manos tekstas birželio 24 dienai - „O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai.Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendrapaveldėtojai, jeigu tik u Juo kenčiame, kad su Juo būtume pašlovinti” - Rom 8:17.


Trečioji diena, 2006 m. birželio 25 d.

Manos tekstas birželio 25 dienai - ,,Likite ištvermingi maldoje, budėdami joje su dėkojimu” – Kol 4:2.


Tikrai,Viešpats mus gausiai laimino šios konvencijos metu.

„Išmėginkite mane, – sako kareivijų Viešpats. – Ar Aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apsčiai palaiminimų?” – Malachijo 3:10

Aktualijos Biblioteka Klausimai Susirinkimai Giesmės Atsisiuntimas Kontaktai I viršu